Site-specific och andra format

PA× arbetar med dans i många olika format och för alla åldrar. Vi skapar platsspecifika föreställningar och de flesta av våra verk kan presenteras utomhus eller arbetas om för olika rum. I våra danspromenader är publiken medskapare eller leds genom individuella dansupplevelser. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta inom konsthallar i relation till pågående utställningar. Om ni har ett sammanhang eller en plats där ni önskar en dansupplevelse, så hör gärna av er!

Programtext till danspromenaden A Mustard Seed:

You are invited to follow the guided
guide a walk – a dance
shifting shapes
basic breath
heart trembles, earth trembles
mountains move

This image has an empty alt attribute; its file name is other-formats-gallery-2-1024x682.jpg