DAG

DAG är en nutida dansduett inspirerad av Dag Hammarskjölds skrift Vägmärken.
Icke-verbalt erfar publiken Hammarskjölds texter genom rörelse och musik. Ambitionen är en sinnlig, kroppslig, känslomässig och existentiell upplevelse. Lyssna med hela huden, andas tillsammans, osynligt blir synligt.

Vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma sätt vilar i sig. Därvid blir trädet ett mysterium, molnet en uppenbarelse, människan ett kosmos vars rikedom vi fattar endast i glimtar. För den enkle är livet enkelt men öppnar det en bok i vilken vi aldrig når utöver den första stavelsen.
-Dag Hammarskjöld 4.8.59

Längd: 45 min
Målgrupp: Från 12 år

Antal på scen: 2
Antal på turné: 3