KaGaMiToMiMi

Koreografen Kenzo Kusuda är ett unikt fenomen i dansens värld. Han tar publiken till en värld fylld av fantasi. Kenzos verk innehåller en mystisk skönhet som ligger bortom perceptionen av våra fysiska sinnen. På en tom scen ger han oss den dansande kroppens poesi. KaGaMiToMiMi skapades specifikt för dansarna Kyrie Oda och Love Hellgren.

Vi är tillsammans oceanens hud. Öron på Öron, omhändertagna lager på lager, en liten droppe av livets frö, ett resonerande eko som sprids genom de labyrintliknande spåren i våra djupa vatten, vävande och strömmande rakt in i Delta-vågorna av drömlikt skimmer.

Vårt varande en eller ingen, vårt varande två eller tre, vårt varande många eller vemsomhelst, vårt varande alltid mer.

Längd: 20 min
Målgrupp: från 7 år

Antal på scen: 2
Antal på turné: 2